Fra kredsen den 25.maj 2022:

Til samtlige foreninger

Behandlingen af byggeansøgningerne overgår til Sydvestjyllands kreds fra dags dato, dvs den midlertidige løsning gældende fra 01-05-2021 er ophørt, dette er aftalt med Esbjerg kommune og kolonihaveforbundet.

Dvs at ingen foreninger må godkende byggetilladelser mere fra dags dato, men skal overholde lejekontrakten med Esbjerg Kommune, hvor der står at alt byggeri skal godkendes af Sydvestjyllands kreds før påbegyndelse.

Det er den byggeansøgning der findes på kredsens hjemmeside, der skal bruges, og ikke andre.

Kredsen har oprettet hjemmesiden

Der findes alle nødvendige oplysninger/dokumenter til bl.a.byggeri, vurdering og ibrugtagningstilladelser.

DRIVHUS

Der skal ikke ansøges om et drivhus, men byggeregler skal overholdes. 

Et glasklart drivhus på max 12m2 pr havelod, afstand til skel mindst 1 meter, højde må max være 2,5 meter i højden.

M.v.h

Kredsbestyrelsen.

Vedr. nye byggeregler gældende fra d. 1 oktober 2020

Der er nu udarbejdet nye byggeregler som er gældende fra d. 1 oktober 2020 for alle foreninger i Sydvestjyllands kreds. For de af jer der har bygget med en godkendt byggeansøgning under de gamle regler, skal intet yderligere gøre. Disse forbliver lovlige.

M.v.h.       Bygge og vurderings-udvalget i Sydvestjyllands kreds

Vedr byggeansøgninger gældende fra 2020

Afleveringen kan ske på følgende 3 måder:

1. Foreningen/medlemmet scanner byggeansøgningen ind på egen pc og sender den  til 

 2. Man kan aflevere den i postkassen på kreds kontoret.

3. Personligt fremmøde i åbningstiden, første Tirsdag i hver måned fra kl.16.00 – 17.00 – hvor behandlede byggeansøgninger også udleveres. Byggeudvalget er tilstede i tidsrummet og vil behandle byggeansøgningerne med det samme hvis det er muligt, ellers kan behandlingstiden være op til 30 dage.

Når byggeriet er fysisk synet og godkendt af Sydvestjyllands kreds, udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Procedure for udstedelse af ibrugtagningstilladelse:

  • Den godkendte byggeansøgning sendes til formanden.
  • Formanden har kontrolleret, at bygninger er i overensstemmelse med det ansøgte på byggeansøgningen, før der bestilles en ibrugtagningstilladelse

 

unsplash