Priser

Indmeldelsesgebyr

Indbetales på 5385 7793730 Husk at notere havenummer

1000 kr

Haveleje


3300 kr

Vandafgift


100 kr

Vand pr m3


54 kr

Kloak pr år


2000 kr

Byggeansøgning


600 kr

Vurdering


500 kr

Del siden