Priser

Indmeldelsesgebyr

Indbetales på 5385 7793730 Husk at notere havenummer

1000 kr

Haveleje


3300 kr

Vandafgift


100 kr

Vand pr. m³


56 kr

Kloak pr år


2000 kr

Byggeansøgning


600 kr

Vurdering


500 kr

unsplash