Priser

Indmeldelsesgebyr

Indbetales på 5385 7793730 Husk at notere havenummer

1000 kr

Haveleje


3000 kr

Vandafgift


100 kr

Vand pr m3


53 kr

Kloak pr år


2000 kr

Byggeansøgning


600 kr

Vurdering


500 kr

Del siden